Forside - Home

Firmaet - The Company

Specialer - Services

Kontakt - Contact

Hove Rail Consult

 

Firmaet

 

Hove Rail Consult er et stærkt specialiseret rådgivende ingeniørfirma, hvis kerneområde er Jernbanesikkerhed. Firmaets målsætning er at stille skarpt på fagområder, der kan rummes under dette begreb med henblik på at kunne yde ekspert bistand hvor det behøves.

 

Firmaet benytter sig af kontraktansættelse. Der er således ingen funktionæransatte i firmaet, men der tilknyttes specialister inden for forskellige dele af virksomhedens fagområde. Det giver den fordel, at ethvert projekt kan besættes med fagfolk, der alene er valgt ud fra deres faglige viden, og ikke med det formål, at der skal skabes beskæftigelse for den pågældende.

 

Hove Rail Consult  er uafhængigt af firmaer, der designer, producerer, installerer, og lign. og kan derfor tilbyde uafhængig 3. parts vurdering af sikkerhedsforhold.

 

Firmaet er etableret i 2007 af akademiingeniør Konrad Hove, der har arbejdet dels med etablering af ATC i DK, dels som systemansvarlig for togforbindelsen over Øresund og dels som ansvarlig for myndighedsgodkendelse af delsystemer i infrastrukturen.

 

CVR nr.: 30285220

 

Firmaet har en professionel ansvarsforsikring. Forsikringssum  for personskade kr  12.500.000 og for tingskade og/eller formuetab kr 2.500.000.

 

 

 

The Company 

 

Hove Rail Consult is a highly specialized consulting engineering firm, focussed on one core business: Railway Safety.

 

Staff is hired on a project/contract basis. Nobody is employed in HRC on normal conditions, but associated experts are available for offering their services. This procedure has the advantage that experts can be chosen on their skills only. We do not need to employ staff only because it is available or vacant.

 

By combining the forces this way we can offer optimal solutions.

 

Hove Rail Consult is independent from designing, producing, installing, commissioning etc.  companies. Therefore independent 3. party assessments may be offered.

 

The company was established in 2007 by B Sc EE Konrad Hove who previously worked with the introduction of ATC in Denmark, thereafter as system manager for the railway link, connecting Sweden with Denmark, and finally being responsible for safety approval of subsystems for railway infrastructure.

Konrad Hove

Hove Rail Consult - Bakkegårdsvej 1 - 3660 Stenløse - Tlf.: 40 98 42 12 - info@hoverailconsult.com
 - t